องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ viralpat
วันที่ 3 พ.ย. 63
IP 125.25.22.89

หัวข้อคำถาม :

กระแสไฟฟ้ารั่ว?

รายละเอียด :

กระแสไฟฟ้ารั่ว
กระแสไฟฟ้ารั่ว ก็คือการที่กระแสไฟฟ้าได้รั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปที่ผิวของสายไฟฟ้า หรือโครงของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรั่วไปที่ผิวของโครง หรือผนังของจุดติดตั้งระบบ ไฟฟ้า เช่น เสาโลหะโคมไฟส่องสว่าง เป็นต้น หากเกิดไฟฟ้ารั่วแล้วมีคนไปสัมผัสอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
กระแสไฟฟ้ารั่ว เกิดจากอะไร
ขั้นแรกอาจจะเกิดจากการติดตั้งเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดไปจนถึงการเสื่อมสภาพของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มาเป็นเวลานาน หรือเสื่อมสภาพ ทำให้ตัวนำ หรือจุดเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้า ไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้น นอกจากนั้นการที่เกิดน้ำท่วมก็ยังเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน
วิธีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
1.วิธีแรกคือติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน ซึ่งสายดินมีความสำคัญและเป็นมาตรการหลักในการที่
จะช่วยป้องกันชีวิตจากอันตรายของกระแสไฟฟ้ารั่ว
2.ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับตัดไฟรั่ว เมื่อถึงค่ากระแสรั่วที่กำหนด
3. เมื่อรู้ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนอยู่บนที่เปียกแฉะ ขณะจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. หากจำเป็นต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสิ่งที่เป็นสื่อนำ ไฟฟ้าดังกล่าว โดยสงสัยว่ามีไฟรั่ว หรือไม่ ให้ใช้ไขควงเช็ค ไฟตรวจสอบจุดที่สัมผัสก่อน
หากท่านสนใจเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.ponpe.com/

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *